Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków"
01 sierpnia 2019

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków"


Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” zakłada zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych oddziałów oraz poprawę jakości wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez uzupełnienie wyposażenia w pomoce dydaktyczne i likwidację barier architektonicznych. Rezultatem projektu będzie utworzenie ok. 400 nowych miejsc przedszkolnych, doposażenie 3 nowych przedszkoli w pomoce dydaktyczne, doposażenie istniejących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pomoce dla dzieci niepełnosprawnych.
Do obecnego dnia wyposażono w pomoce dydaktyczne przedszkola i szkoły:
Przedszkole Samorządowe nr 10 (ul. Strąkowa 7),
Przedszkole Samorządowe nr 14 (ul. Młyńska Boczna 4),
Przedszkole Samorządowe nr 28 (ul. Duża Góra 30),
Przedszkole Samorządowe 32 (ul. Czarnogórska 14),
Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi nr 35 (ul. Lilli Wenedy 7),
Przedszkole Samorządowe nr 44 (ul. Jerzego Żuławskiego 9),
Przedszkole Samorządowe nr 57 (ul. Generała Kutrzeby 6),
Przedszkole Samorządowe nr 104 (os. Hutnicze 14),
Przedszkole Samorządowe nr 121 (ul. Piotra Stachiewicza 21),
Przedszkole Samorządowe nr 175 (ul. Siewna 23C),
Przedszkole Samorządowe nr 180 (ul. Telimeny 7),
Przedszkole Samorządowe nr 182 (os. Dywizjonu 303 12),
Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 (ul. Topolowa 22),
Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 (ul. A. Chmielowskiego 1),
Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 (ul. Konfederacka 12)
Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 (os. Bohaterów Września 13),
 Realizacja tej części projektu kosztowała 197 141,17zł.
W ramach projektu w dwóch placówkach tj. w Przedszkolu Samorządowym nr 14 (ul. Młyńskiej Bocznej 4) i w Przedszkolu Samorządowym nr 35 (ul. Lilli Wenedy 7) wykonano bezpieczną nawierzchnię na terenie placu zabaw.  Te części projektu wyniosły kolejno 67 614,96zł i 37 004,55zł.
 
 

Zobacz także

Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków
31 lipca 2019

Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków

Zmiany w systemie oświaty (w tym zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków) spowodowały, że zapotrzebowanie na miejsca w edukacji przedszkolnej z powrotem wzrosło. Dodatkowo dane GUS pokazują zwiększającą się liczbę urodzeń na terenie Krakowa. Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” ma na celu zwiększenie...