Dzielnica I: Stare Miasto

15 marca 2021
Stare Miasto
 
Placówka
Planowany zakres rzeczowy
Status
Samorządowe Przedszkole nr 1
ul. Kopernika 16
wymiana okien w pomieszczeniu w części dobudowanej
zrealizowano
Samorządowe Przedszkole nr 4
ul. Piekarska 12
wymiana drzwi w sanitariatach 
zrealizowano
Samorządowe Przedszkole nr 44
ul. Żuławskiego 9
montaż zaworów grzejnikowych wraz z głowicami termostatycznymi
zrealizowano
Samorządowe Przedszkole nr 61
ul. Rajska 14
wymiana okien
zrealizowano
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
 ul. Miodowa 36
wymiana szyb zbrojonych na klatce schodowej od strony podwórza
zrealizowano
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
ul. Dietla 70   
wymiana stolarki okiennej  wraz z wykonaniem projektu konserwatorskiego
w trakcie
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
ul. Dietla 70    
dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych
w trakcie
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Św. Marka 34
remont schodów
zrealizowano
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Smoleńsk 5-7
wymiana okien
zrealizowano
Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Spasowskiego 8
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wraz z remontem ścian sali gimnastycznej i pomieszczenia zaplecza Sali gimnastycznej  - I etap
zrealizowano
Szkoła Podstawowa nr 22
ul. Chmielowskiego 1
wymiana podłogi w auli
zrealizowano