Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Profesora Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego w Krakowie

MCOO
ul. Na Błonie 15b, 30-147 Kraków
12 637-27-07
zobacz więcej