„Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków”
23 listopada 2018

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków”

Przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorzy18 krakowskich samorządowych szkół zawodowych poznali niemiecki i fiński model funkcjonowania oświaty zawodowej w ramach programu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków”. Projekt będący częścią kompleksowego programu„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, który prowadząMinisterstwo Edukacji Narodowej i FundacjaRozwoju Systemu Edukacji realizowany był od 25.11.2013 do 31.01.2015 roku. 
 
W trakcie spotkań z niemieckimi i fińskimi nauczycielami szkół zawodowych oraz osobami zarządzającymi oświatą w tych krajach na poziomie regionalnym krakowscy pedagodzy moglidowiedzieć się jak wygląda kształcenie praktyczne w tamtejszych szkołach, jakie są jego kierunki i programy nauczania,jakie sąmetody pracy dydaktycznej, jakimi narzędziami badawczymi  i wyposażeniem pracowni dysponują czy wreszcie -jak placówki te są finansowane…
 
Partnerami Gminy Miejskiej Kraków w projekcie były szkoła ekologiczna ÖkologischesSchullandheimSpohnsHausw Gersheimw Niemczech,szkoła zawodowa RaahenAmmattiopistow Raahew  Finlandii oraz instytucje partnerskie:    w Niemczech – Związkowy Kraju Saary oraz Związkowy Kraj Nadrenii–Palatynatu, a     w Finlandii – RegionRaahe-Kalajoki. Celem projektu było podniesienie kwalifikacjizawodowych, stworzenie możliwości wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej,podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz kadry zarządzającej..
 
Program w całości został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego KapitałLudzki: „Uczenie się przez całe życie”, a jego wartość wyniosła 138 325,50 zł.