„Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków”
09 stycznia 2019

„Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków”


Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0097/18-00
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Wartość projektu:  369 865,78 zł
Kwota dofinasowania:  351 043,06  zł (trzysta pięćdziesiąt jeden czterdzieści trzy zł 06/100)

Realizatorzy projektu:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna II w Gminie Miejskiej Kraków”.
I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na  Groblach 9.
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9.
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.
V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5.
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24.
X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8.
Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44.
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Casino 31.
Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16.
Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235.
Zespół Szkół Mechanicznych im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5.
W biurze projektu (oraz u pozostałych realizatorów): Ułanów 9, 31-450 Kraków – dostępny regulamin i  wszystkie dokumenty projektowe.