„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
23 listopada 2018

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

14 krakowskich zespołów szkół zawodowych, mających status placówek publicznych skorzystało unijnego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Projekt był realizowany przez pięć lat (2010–2015) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i miał wspomóc szkoły kształcące uczniów w branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej i usługowej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel ponad 154 miliony złotych. W całym województwie program objął 77 tysięcy uczniów (m. in. praktyki, staże, kursy zawodowe i wizyty studyjne w zagranicznych centrach kształcenia). Poza wsparciem skierowanym bezpośrednio do młodzieży, projekt umożliwił także modernizację bazy dydaktycznej i zakup wyposażenia pracowni.

Gmina Miejska Kraków na realizację projektu przeznaczyła 15 152 019,23 zł., z czego 13 220 136,78 zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych.W Krakowie w programie uczestniczyły:
 • Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego,
 • Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. St. Wyspiańskiego,
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta,
 • Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. Marii Grzegorzewskiej, 
 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1,
 • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji,
 • Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. G. Narutowicza, 
 • Zespół Szkół Chemicznych im M. Skłodowskiej-Curie,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 prof. Odona Bujwida
 • Zespół Szkół Energetycznych im. T. Kościuszki,
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego.
Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów przez uzyskanie przez nich dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców, wzrost liczby młodzieży, podejmującej naukę w szkołach zawodowych oraz podniesienie konkurencyjności tego typu szkół poprzez wdrożenie programów rozwojowych.