Audyty Energetyczne i Programy Funkcjonalno-Użytkowe w trakcie opracowywania
19 sierpnia 2020

Audyty Energetyczne i Programy Funkcjonalno-Użytkowe w trakcie opracowywania


Trwa opracowywanie audytów energetycznych i programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących termomodernizacji budynków: Samorządowego Przedszkola nr 123 przy ulicy Macieja Miechowity, Samorządowego Przedszkola nr 148 na osiedlu Tysiąclecia oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ulicy Na Błonie 15 b (dwa budynki). Ponadto, aktualizowana jest dokumentacja projektowa na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 58 przy ulicy Stanisława Pigonia
Przygotowywana dokumentacja (planowany termin dostarczenia to wrzesień 2020 r.) zawierać będzie m.in. dokładny opis oraz zakres robót budowlanych, które powinny zostać wykonane w ramach danej placówki oraz szacunkową wartość inwestycji.
Prace realizowane będą w ramach formuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 
fot. www.pixabay.com