Cykl spotkań z mieszkańcami Nowohuckich Dzielnic

21 września 2021

Szanowni Państwo 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, zgodnie z wolą Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Jerzego Muzyka, zrealizował badanie ankietowe wśród mieszkańców nowohuckich Dzielnic pn. Porozmawiajmy o Nowej Hucie.

Badanie to dotyczy szeroko rozumianych działań ze strony Miasta na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców wspomnianego obszaru. Obecnie trwa analiza zebranych ankiet, po jej zakończeniu, w miesiącach wrzesień - październik zaplanowano cykl spotkań z mieszkańcami Nowohuckich Dzielnic z udziałem Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa: Pana Andrzeja Kuliga oraz Pana Jerzego Muzyka.  Na wspomnianych spotkaniach zostaną przedstawione analizy zebranych ankiet a następnie odbędzie się dyskusja władz Miasta z mieszkańcami odnośnie ich lokalnych potrzeb. 

Debaty odbywać się będą w godzinach 17.00-19.00. Ich harmonogram przedstawia się następująco:
 
1. Mistrzejowice (XV) 23.09 (czwartek)
Klub Kuźnia, osiedle Złotego Wieku 14
2. Czyżyny (XIV) 30.09 (czwartek)
Klub 303, osiedle Dywizjonu 303 1
3. Nowa Huta (XVIII) 7.10 (czwartek)
Dom Utopii, osiedle Szkolne 26 A
4. Bieńczyce (XVI) 14.10 (czwartek)
MDK im. J. Korczaka, osiedle Kalinowe 18
5. Wzgórza Krzesławickie (XVII) 21.10 (czwartek)
MDK - Fort 49 "Krzesławice", osiedle Na Stoku 27b
6. WSZYSTKIE Dzielnice NH 04.11 (czwartek): SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE
Nowohuckie Centrum Kultury, aleja Jana Pawła II 232