Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków"
21 czerwca 2019

Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków"


Głównym celem projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" jest rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, a także wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w tym zakresie oraz tworzenie właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną. Ponadto projekt nakierowany jest na rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz pracy metodą eksperymentu.  
W ramach projektu w br. dostarczono do placówek sprzęt multimedialny mający pomóc w nauce i rozwoju zainteresowań. Sprzęt został dostarczony do:
 • Szkoły Podstawowej nr 29 (al. Dembowskiego 12),
 • Szkoły Podstawowej nr 37 (os. Stalowe 18),
 • Szkoły Podstawowej nr 74 (ul. Branicka 26),
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 (os. Złotego Wieku 36),
 • Szkoły Podstawowej nr 80 (os. Na Skarpie 8),
 • Szkoły Podstawowej nr 88 (os. Szklane Domy 2),
 • Szkoły Podstawowej nr 101 (os. Jagiellońskie 9),
 • Szkoły Podstawowej nr 113 (ul. Piotra Stachiewicza 33),
 • Szkoły Podstawowej nr 137 (ul. Feliksa Wrobela 79),
 • Szkoły Podstawowej nr 141 (ul. Sawy-Calińskiego 12),
 • Szkoły Podstawowej nr 142 (ul. Drożyska 130),
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 (ul. Wacława Lipińskiego 2),
 • XIII Liceum Ogólnokształcącego (ul. Sądowa 4).
 
Koszt zakupu urządzeń wyniósł 129 627,84 zł.
 
Dodatkowo w ramach projektu do placówek trafił również sprzęt komputerowy. Szkoły, które go otrzymały to :
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (ul. Ludwika Rydygiera 20),
 • Szkoła Podstawowa nr 29 (al. Dembowskiego 12),
 • Szkoła Podstawowa nr 37 (os. Stalowe 18),
 • Szkoła Podstawowa nr 74 (ul. Branicka 26),
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 (os. Złotego Wieku 36),
 • Szkoła Podstawowa nr 80 (os. Na Skarpie 8),
 • Szkoła Podstawowa nr 88 (os. Szklane Domy 2),
 • Szkoła Podstawowa nr 101 (os. Jagiellońskie 9),
 • Szkoła Podstawowa nr 113 (ul. Piotra Stachiewicza 33),
 • Szkoła Podstawowa nr 141 (ul. Sawy-Calińskiego 12),
 • Szkoła Podstawowa nr 142 (ul. Drożyska 130),
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 (ul. Wacława Lipińskiego 2),
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 (ul. Czarnogórska 14),
 • Zespół Szkół Ogólnokształcący nr 9 (ul. Seniorów Lotnictwa 5),
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (ul. Telimeny 9),
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 (ul. Kazimierza Odnowiciela 2),
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 (ul. Senatorska 35),
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19 (os. Willowe 1),
 • Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (ul. Aleksandra Lubomirskiego 21),
 • Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych (Górka Narodowa 116).
Ta część projektu kosztowała 367 139,57zł
 
W ramach projektu oprogramowanie edukacyjne zostało dostarczone do:
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 10 (ul. Ludwika Rydygiera 20),
 • Szkoły Podstawowej nr 29 (al. Dembowskiego 12),
 • Szkoły Podstawowej nr 37 (os. Stalowe 18),
 • Szkoły Podstawowej nr 74 (ul. Branicka 26),
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 (os. Złotego Wieku 36),
 • Szkoły Podstawowej nr 88 (os. Szklane Domy 2),
 • Szkoły Podstawowej nr 101 (os. Jagiellońskie 9),
 • Szkoły Podstawowej nr 113 (ul. Piotra Stachiewicza 33),
 • Szkoły Podstawowej nr 137 (ul. Feliksa Wrobela 79),
 • Szkoły Podstawowej nr 141 (ul. Sawy-Calińskiego 12),
 • Szkoły Podstawowej nr 142 (ul. Drożyska 130),
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 (ul. Wacława Lipińskiego 2),
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (ul. Józefa Chełmońskiego 24),\
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 (ul. Czarnogórska 14),
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 (ul. Seniorów Lotnictwa 5),
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 (ul. Telimeny 9),
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 (ul. Kazimierza Odnowiciela 2),
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 (ul. Senatorska 35),
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19 (os. Willowe 1),
 • XIII Liceum Ogólnokształcącego (ul. Sądowa 4),
 • XLI Liceum Ogólnokształcącego (Rynek Kleparska 18),
 • Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych (ul. Aleksandra Lubomirskiego 21).
Oprogramowanie wyniosło 58 857,00zł.
 
Ponadto w ramach projektu dostarczono do placówek również artykuły biurowe, które trafiły do szkół:
 • Szkoły Podstawowej nr 29 (ul. Dembowskiego 12),
 • Szkoły Podstawowej nr 37 (os. Stalowe 18),
 • Szkoły Podstawowej nr 74 (ul. Branicka 26),
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 (os. Złotego Wieku 36),
 • Szkoły Podstawowej nr 88 (os. Szklane Domy 2),
 • Szkoły Podstawowej nr 101 (os. Jagiellońskie 9),
 • Szkoły Podstawowej nr 137 (ul. Feliksa Wrobela 79),
 • Szkoły Podstawowej nr 141 (ul. Sawy-Calińskiego 12),
 • Szkoły Podstawowej nr 142 (ul. Drożyska 130),
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 (ul. Wacława Lipińskiego 2),
 • XIII Liceum Ogólnokształcącego (ul. Sądowa 4),
 • XLI Liceum Ogólnokształcącego (Rynek Kleparski 18),
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (ul. Chełmońskiego 24),
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 (ul. Czarnogórska 14),
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 19 (os. Willowe 1),
 • Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych (ul. Aleksandra Lubomirskiego 21),
 • Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych (Górka Narodowa 116),
 
Koszt zakupu artykułów wyniósł 39 899,58 zł.