Zmiany w dowozie dzieci niepełnosprawnych do i z placówek na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2020/2021
04 września 2020

Zmiany w dowozie dzieci niepełnosprawnych do i z placówek na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2020/2021

W związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę (Mal-Bus Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna) umowy nr MCOO/I/274/DOB/63/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., dotyczącej dowozu w roku szkolnym 2020/2021 dzieci niepełnosprawnych do i ze szkół, placówek oświatowych, placówek oświatowo-wychowawczych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym objętych uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XII/200/19 z dnia 27 marca 2019 r., w dniu 4 września 2020 r. Zamawiający (Gmina Miejska Kraków - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie) odstąpił w całości od ww. umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
Od 7 września 2020 r. dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowany przez RADIO TAXI PARTNER Sp. z o.o.
Telefon kontaktowy dla rodziców w sprawach harmonogramu dowozu i kwestiach organizacyjnych:
  • pon. - pt. (czynny w godz. 6 - 18) tel. 12 196 88, 666 034 000, 604 90 96 88
  • sob. i niedz. (czynny w godz. 9 - 15) tel. dyżurny 604 90 96 88