Dzielnica II: Grzegórzki

15 marca 2021
Grzegórzki
 
Placówka Planowany zakres rzeczowy Status
Samorządowe Przedszkole nr 79
ul. Widok 23 
wymiana chodnika dojścia do przedszkola oraz dojazdu zrealizowane
Samorządowe Przedszkole nr 80
ul. Kotlarska 5a
remont kuchni/prace remontowe zrealizowane
Samorządowe Przedszkole nr 90
ul. Gurgacza 1
wymiana drzwi zrealizowane
Samorządowe Przedszkole nr 124
ul. Zwycięstwa 22
remont placu przed przedszkolem (odwodnienie chodnika, położenie kostki, parking)
zrealizowano
Samorządowe Przedszkole nr 139
ul. gen. Bema 21
remont ogrodzenia, prace remontowe zrealizowano
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
ul. Topolowa 22
remont ścian piwnic i posadzek zrealizowano
Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Półkole 11
remont sanitariatów zrealizowano
Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Półkole 11
wymiana instalacji elektrycznej zrealizowano
Szkoła Podstawowa nr 38
ul. Nullo 23
kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej  zrealizowano
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
ul. Grochowska 20
remonty
zrealizowano