Dzielnica XIII: Podgórze

15 marca 2021
Podgórze
 
Placówka Planowany zakres rzeczowy Status
Samorządowe Przedszkole nr 57
ul. Kutrzeby 6
malowanie kuchni w trakcie
remont sali dydaktycznej -  malowanie ścian, remont podłogi  w trakcie
Samorządowe Przedszkole nr 57
ul. Kutrzeby 6
kompleksowy remont 2 Sal dydaktycznYCH ( malowanie  ścian, remont podłogi, likwidacja drzwi między salami; zasilanie klimatyzatora i  tablicy multimedialnej zrealizowano
Samorządowe Przedszkole nr 92 ul. Parkowa 14 i filia ul. Krzemionki 11 modernizacja kuchni w trakcie
remont sanitariatu dla personelu w trakcie
wymiana drzwi
zrealizowano
malowanie sal dydaktycznych zrealizowano
wykonanie zewnętrznego ogrodzenia placu zabaw zrealizowano
remont odprowadzania wody z daszku nad wejściem ewakuacyjnym zrealizowano
Samorządowe Przedszkole nr 92 ul. Parkowa 14 remont magazynu jarzyn w zakresie wykonania tynków szerokooporowych; remont instalacji wodociągowej; zakup i montaż lamp drogi ewakuacyjnej w trakcie
Samorządowe Przedszkole nr 129
ul. Wielicka 
wymiana wykładziny w salach dydaktycznych zrealizowano
renowacja schodów do ogrodu i barierek zrealizowano
Szkoła Podstawowa nr 137
ul. Wrobela 79
wymiana drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych zrealizowano
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2
ul. Zamoyskiego 
remont sali gimnastycznej w trakcie
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2
ul. Zamoyskiego 
remont pomieszczeń i klatki schodowej ( z przeznaczebiem m.in.. Na usprawnienie ruchowe uczniów w trakcie
Szkoła Podstawowa nr 137
ul. Wrobela 79
malowanie korytarzy szkolnych i remont instalacji elektrycznej zrealizowano
Szkoła Podstawowa nr 137
ul. Wrobela 79
wymiana drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych zrealizowano
Szkoła Podstawowa nr 137
ul. Wrobela 79
remont instalacji elektrycznej
w trakcie
Samorządowe Przedszkole nr 11
ul. Saska 11
wymiana odwodnienia liniowego oraz płytek ceramicznych wokół odwodnienia, wymiana ościeżnic drzwiowych w trakce
Samorządowe Przedszkole nr 11
ul. Saska 11
wykonanie ekspertyzy poprawności działania wentylacji mechanicznej w trakcie

Samorządowe Przedszkole nr 11
ul. Saska 11
 
remont orynnowania i podbitki na budynku przedszkola w trakcie
Samorządowe Przedszkole nr 11
ul. Saska 11
wykonanie włazu dachowego w trakcie
Samorządowe Przedszkole nr 11
ul. Saska 11
wykonanie odkrywki na klatce schodowej w trakcie
Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Golikówka 52
remont podłogi w pokoju nauczycielskim w trakcie

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Golikówka 52
 
zabezpieczenie budynku szkoły przed lisami w trakcie