KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
01 lipca 2021

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego objęcia Państwa jednostek kompleksową obsługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 2022 r., realizowaną przez firmę zewnętrzną wyłonioną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony).
 
Poniżej pismo w tej sprawie oraz załączniki do pobrania: