Kraków stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe
28 sierpnia 2018

Kraków stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe

Doradztwo zawodowe, dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego, i to zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, czy wreszcie zakup do szkół niezbędnego wyposażenia – Małopolska i Kraków stawiają na rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Program współfinansowany przez środki unijne rozpoczął się 23 października 2017 roku i potrwa do końca 2021. Do tej pory skorzystało z niego 4 tysiące uczniów, docelowo ma być dwa razy tyle. Wsparcie dedykowane kształceniu zawodowemu, jest kontynuacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” prowadzonego w latach 2010-2015.
 
Celem projektujest zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży kształcącej się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności nauczania oraz podniesienie u uczniów krakowskich szkół podstawowych czy liceów zdolności do podejmowania właściwych decyzji, dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej. 
 
W ramach programu powstała między innymi Małopolska Chmura Edukacyjna, która ma zapewnić uczniom techników możliwość poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych, a także wzmocnić współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi, a uczelniami, które koordynują poszczególne obszary tematyczne. W projekcie uczestniczą:
- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (język angielski zawodowy, mechaniczno-mechatroniczny),
- Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (żywność, środowisko),
- Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie (budownictwo),
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (mechaniczno-mechatroniczny),
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (elektryczno-elektroniczny),
- Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (turystyka).
 
W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” powstały także Szkolne Punkt Informacji i Kariery, które mają pomóc uczniom 7 i 8 klasszkół podstawowych wybrać dalszy kierunek edukacji. W sumie doradztwem zawodowym zostało objętych 57 placówek publicznych. 
 
Całkowity koszt projektu to 53 864 704,01 zł, z czego Gmina Miejska Kraków wydatkuje 2 157 386,40 zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 51 707 317,61 zł.
 
 
 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
 
 
Województwo Małopolskie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego) - Lidera Partnerstwa, realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Partnerem projektu jest Gmina Miejska Kraków. 
 
Projekt realizowany będzie przez 6 lat, do końca 2021 roku  (01.01.2016 – 31.12.2021).
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu określono na 53 864 704,01 PLN, z czego Gmina Miejska Kraków wydatkuje 2 157 386,40 PLN, przy współfinansowaniu ze środków UE na poziomie 85%.
Realizatorem projektu jest Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz wszystkie szkoły w Gminie Miejskiej Kraków, uczestniczące w projekcie. .
 
Wsparcie dedykowane kształceniu zawodowemu, jest kontynuacją działań skierowanych na rzecz tego sektora edukacji w latach 2010-2015 w ramach projektu systemowego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, który zakończył się w grudniu 2015 roku.
 
Celem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich szkół podstawowych oraz liceów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez szereg działań wdrażanych na poziomie Województwa Małopolskiego, w tym:
1. Utworzenie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - (wdrażanie nowego modelu nauczania w zakresie 6 obszarów tematycznych (budownictwo, j. angielski zawodowy, turystyka, elektryczno- elektroniczny, żywność, mechaniczno-mechatroniczny). Koordynacja merytoryczna każdego z obszarów należy do uczelni, które zostały wybrane w toku otwartego naboru, zgodnie z posiadanym potencjałem i zapleczem technicznym. Na terenie Gminy Miejskiej Kraków są to:
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obszary: język angielski zawodowy, mechaniczno-mechatroniczny),
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (obszary: turystyka),
 • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie (obszar: budownictwo),
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (obszar: mechaniczno-mechatroniczny),
W zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w komponencie zawodowym zakłada się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych dla uczniów 13 szkół zawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków. We wszystkich obszarach zajęcia prowadzone będą w trybie on-line, a liczba uczestników zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich wyniesie ok. 290 uczniów.
Szkoły zawodowe w Gminie Miejskiej Kraków, uczestniczące w komponencie zawodowym „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”:
 1. Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Jerzego Szablowskiego 1, w obszarach: budownictwo, język angielski zawodowy,
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2, w obszarze: język angielski zawodowy ,
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6, w obszarach: język angielski zawodowy i turystyka ,
 4. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, w obszarach: język angielski zawodowy i elektryczno- elektroniczny,
 5. Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16, w obszarach: język angielski zawodowy i elektryczno- elektroniczny,
 6. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, Osiedle Złotej Jesieni 16, w obszarze: żywność,
 7. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Juliusza Lea 235, w obszarze: budownictwo,
 8. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, w obszarach: budownictwo i język angielski zawodowy,
 9. Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31, w obszarze: elektryczno- elektroniczny,
 10. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, aleja Adama Mickiewicza 5, w obszarze: mechaniczno-mechatroniczny,
 11. Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3, w obszarze: język angielski zawodowy,
 12. Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, osiedle Tysiąclecia 38, w obszarze: mechaniczno-mechatoniczny,
 13. Zespół Szkół PGNiG, ul. Brzozowa 5, w obszarze: mechaniczno-mechatroniczny;
Poza młodzieżą, oferta skierowana będzie także do nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy otrzymają możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. Szkolenia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy wsparciu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Rezultatem utworzenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej będzie m.in.:
- wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,
- zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania
 
2. Utworzenie SPIneK – Szkolnych Punktów Informacji i Kariery mających na celu wsparcie orientacji zawodowej uczniów.
Na terenie Gminy Miejskiej Kraków wsparciem objęte zostało 57 placówek publicznych, tj.
 1. XLII Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 13
 2. XLI Liceum Ogólnokształcące, Rynek Kleparski 18
 3. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Blachnickiego 1
 4. Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5
 5. Szkoła Podstawowa nr 75, ul. Grochowska 20
 6. XXXI Liceum Ogólnokształcące, ul. Kazimierza Odnowiciela 2
 7. Szkoła Podstawowa nr 128, ul. Seniorów Lotnictwa 5
 8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3
 9. Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 15
 10. XIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Chełmońskiego 24
 11. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, al. Kijowska 3
 12. Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Konarskiego 2
 13. Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34
 14. Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Złoty Róg 30
 15. XVIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Na Błonie 15b
 16. Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Senatorska 35
 17. Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29
 18. Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Skwerowa 3
 19. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151, ul. Lipińskiego 2
 20. Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła-Mireckiego 29
 21. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a
 22. Szkoła Podstawowa nr 135, ul. Mirtowa 2
 23. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Malborska 98
 24. Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka  15
 25. Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17
 26. XXV Liceum Ogólnokształcące, ul. Telimeny 9
 27. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20
 28. Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Rydygiera 20
 29. Szkoła Podstawowa nr 29, oddziały gimnazjalne ul. Potebni 7
 30. XLIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Limanowskiego 60/62
 31. XXX Liceum Ogólnokształcące, os. Dywizjonu 303 66
 32. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77, os. Złotego Wieku 36
 33. Szkoła Podstawowa nr 130, os. Oświecenia 30
 34. Szkoła Podstawowa nr 92, os. Strusia 19
 35. Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a
 36. Szkoła Podstawowa nr 129, osiedle Na Wzgórzach (Krzesławickich) 13A
 37. XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Willowe 1
 38. Szkoła Podstawowa nr 87, os. Teatralne 35
 39. Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4
 40. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105, os. Słoneczne 12
 41. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Grochowa 23
 42. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98, os. Na Stoku 52
 43. Szkoła Podstawowa nr 90, ul. Czarnogórska 14
 44. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8
 45. Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Sawy-Calińskiego 12
 46. XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. S. Millana 16
 47. Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65/71
 48. Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Stawowa 179
 49. Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Porzeczkowa 3
 50. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9, ul. Spadochroniarzy 1
 51. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 59, ul. Górka Narodowa 116
 52. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 131, ul. Lubomirskiego 21
 53. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 154, ul. Niecała 8
 54. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 73, ul. Tyniecka 6
 55. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71, os. Sportowe 28
 56. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17, ul. Lubomirskiego 21
 57. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13, ul. Górka Narodowa 116
Zadania w SPInKa realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego, która równocześnie będzie uzupełniać kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego.
Uzyskiwanie kwalifikacji doradcy edukacyjno - zawodowego przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach podstawowych/liceach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach podstawowych/liceach: w projekcie istnieje możliwość odbycia przedmiotowych studiów podyplomowych dla nauczycieli pełniących funkcje doradcy w szkole, którzy nie posiadają kwalifikacji. W projekcie organizowane będą cykliczne szkolenia dla doradców zawodowych/nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych/liceach (realizujących zadania w SPInKa) z zakresu treści merytorycznych zajęć.
Rezultatem utworzenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej;
 
3. Zakup niezbędnego wyposażenia dla szkół - jednym z kluczowych elementów projektu jest również doposażenie zaangażowanych szkół w sprzęt techniczny i dydaktyczny, służący do realizacji zajęć i programów rozwojowych zaplanowanych w ramach projektu.
Szczegółowe informacje o projekcie, realizowanym przez Gminę Miejską Kraków, dostępne są na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie oraz na stronie: www.zawodowamalopolska.pl