Kursy komputerowe AUTO CAD 2D oraz egzamin Autodesk AutoCAD
28 sierpnia 2020

Kursy komputerowe AUTO CAD 2D oraz egzamin Autodesk AutoCAD

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę w ramach której zostaną zorganizowane i przeprowadzone kursy komputerowe AUTO CAD 2D oraz egzamin Autodesk AutoCAD umożliwiający otrzymanie Certyfikatu Ukończenia Szkolenia Autodesk  (Autodesk Certificate of Completion).
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska w Gminie Miejskiej Kraków, współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.
Szkolenia prowadzone będą w formie bloków warsztatowo-wykładowych z dużą liczbą ćwiczeń praktycznych realizowanych na jednoosobowych stanowiskach komputerowych.  Zajęcia będą odbywały się 2 lub 3 razy w tygodniu i będą obejmowały zagadnienia takie jak:
 • Zapoznanie się ze środowiskiem CAD,
 • Przygotowanie do pracy,
 • Tworzenie i edycja podstawowych obiektów,
 • Praca z wykorzystaniem warstw,
 • Właściwości obiektów,
 • Opisywanie rysunku,
 • Operacje na blokach,
 • Wymiarowanie,
 • Wykorzystanie wielolinii odniesienia,
 • Odczytywanie danych,
 • Praca z odniesieniami zewnętrznymi,
 • Tworzenie obwiedni, kreskowania i wypełnienia,
 • Przygotowanie rysunku do druku.
Szczegółowy harmonogram kursów zostanie ustalony z Wykonawcą . Szkolenia będą się odbywały się do 30 listopada 2020 roku.  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dopuszczona jest możliwość prowadzenia kursów online.
Kursy są skierowanie głównie do uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ul. Ułanów 9) oraz Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ul. Brzozowa 5).
 
 
fot. www.pixabay.com