Kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych
09 listopada 2020

Kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę w ramach, której zostaną przeprowadzone kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z wymianą butli gazowych. Kursy będą prowadzone zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze tego typu pojazdów.
Część praktyczna kursów oraz egzamin będzie odbywały się na wyznaczonym placu manewrowym.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków, współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Koszt szkoleń to 29 500 zł.
Szczegółowy harmonogram kursów zostanie ustalony z Wykonawcą. Szkolenia będą się odbywały się do 30 listopada 2020 roku.  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dopuszczona jest możliwość prowadzenia kursów z części teoretycznej w formie zdalnej.
Kursy są skierowanie głównie do uczniów:
  • Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (ul. Krupnicza 42a),
  • Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 (al. Mickiewicza 5),
  • Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 (al. Skrzyneckiego 12),
  • Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 (os. Szkolne 37),
  • Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 (ul. Podbrzezie 10),
  • Zespołu Szkół nr 1 (ul. Ułanów 3),
  • Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ul. Brzozowa 5).