Małopolska Chmura Edukacyjna
23 listopada 2018

Małopolska Chmura Edukacyjna

156 uczniów z klas drugich 4 krakowskich szkół średnich (I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego, Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie i Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku) uczestniczyło w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków. To kontynuacja programu pilotażowego „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski w latach 2013 – 2015.
 
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach on-line prowadzanych przez wyższe uczelnie w 20 obszarach tematycznych, m. in. z matematyki, biologii, chemii, budownictwa, informatyki, fizyki, geografii, przedsiębiorczości, języków obcych, kognitywistyki, dziennikarstwa. Specjalnie dla nich zorganizowane zostały także koła naukowe oraz warsztaty letnie i weekendowe. Zajęcia odbywały się wg scenariuszy opracowanych przez pracowników naukowych. Zostały także zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.
 
Poza sześcioma uczelniami, które uczestniczyły w programie pilotażowym (Uniwersytet Jagielloński – matematyka, biologia; Uniwersytet Rolniczy - „środowisko i żywność"; AGH - fizyka i informatyka; Politechnika Krakowska – chemia i budownictwo; Uniwersytet Pedagogiczny - języki obce) dodatkowo dołączyły do niego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (chemia, język angielski), Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (informatyka) oraz Fundacja Centrum Kopernika (rozwijanie kompetencji uczenia się).
 
Celem projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków” było podniesienie u zdolnych uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw, umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacji. Drugą grupą, do której skierowany był projekt to nauczyciele, którzy uczestniczyli w szkoleniach, mających na celu poprawę ich kompetencji w dziedzinie IT, a co za tym idzie, włączenie technologii informacyjnych w lekcje przedmiotowe.
 
Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków” realizowany był od 01.06.2016do 30.06.2017 roku. 
 
Jego wartość wyniosła 107.790,53 zł. Całość środków Gmina Miejska Kraków otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.