„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych”
23 listopada 2018

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych”

Prowadzone były zajęcia dla dzieci mających trudności z czytaniem i pisaniem, z nauką matematyki, ale także socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, logopedyczne czy gimnastyka korekcyjna. Dla najzdolniejszych zorganizowane zostały natomiast zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 12 krakowskich szkół otrzymało wsparcie finansowe z projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 edycja)”, który był realizowany od 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2013. W tym czasie z zajęć pozalekcyjnych skorzystało 1059 dzieci (453 dziewczynek i 606 chłopców) ze specjalnymi potrzebami, czyli między innymi dzieci, które miałyspecyficzne trudności w uczeniu się,zaburzenia rozwoju mowy,wady postawy, zaburzenia komunikacji społecznej czy zaburzenia rozwojowe lub niepełnosprawność. W ramach projektu osobną grupę zajęć przygotowano także dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Była to druga edycja tego programu. Do pierwszej, realizowanej w tym samym czasie zakwalifikowało się 96 krakowskich szkół, a w zajęciach uczestniczyło ok. 12 tysięcy uczniów. W większości szkół na zajęcia dodatkowe zostali zakwalifikowani wszyscy uczniowie, wymagający wsparcia w związku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
Projekt Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków(2 edycja) kosztował 765 724,42 zł. Środki w całości pochodziły z unijnego programu Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 9.1.2 PO Kapitał Ludzki.