Małopolska Chmura Edukacyjna V edycja
08 lutego 2021

Małopolska Chmura Edukacyjna V edycja

Projekty pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (V edycja) - Licea Ogólnokształcące” oraz „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (V edycja) – Technika”- realizowane są w ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM w okresie wrzesień  2020 r. - czerwiec 2021 r.
 
W ramach projektu  „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (V edycja) - Licea Ogólnokształcące” realizowane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające w 11 liceach ogólnokształcących z przedmiotów: fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografii, j. angielski,  przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy w zakresie  materiału wykraczającego poza podstawę programową. Zajęcia odbywają się we współpracy
z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych.
Zostały zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne. Wartość projektu wynosi 298 785,96 zł
(w tym dofinansowanie 283 846, 66 zł a wkład własny 14 939,30 zł).
 
W ramach projektu  „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (V edycja) –Technika” realizowane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające w 8 technikach dla uczniów wykazujących zainteresowania z przedmiotów: informatyka, fizyka,  biologia, przedsiębiorczość, j. angielski w zakresie materiału wykraczającego poza podstawę programową. Zajęcia odbywają się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych.
Zostały zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne. Wartość projektu wynosi 218 030,63 zł
(w tym dofinansowanie 207 129, 09 zł, a wkład własny 10 901,54 zł).