Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków - Technika : wzory dokumentów i pliki do pobrania
19 kwietnia 2021

Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków - Technika : wzory dokumentów i pliki do pobrania

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0091/20
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Wartość projektu:  218 030,63 zł
Kwota dofinasowania:  207 129,09 zł (dwieście siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć  zł i 09/100)
Realizatorzy projektu:
  1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków”.
  2. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44.
  3. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Casino 31.
  4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16.
  5. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235.
  6. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5.
  7. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5
  8. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie,  Osiedle Szkolne 26
  9. Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych  im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, osiedle Tysiąclecia 38
 
Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów. Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.
W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności (str. 39-46).
Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.
Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków
 

umieszczono na stronie: 2021-04-19
umieszczono na stronie: 2021-04-19
umieszczono na stronie: 2021-04-19
umieszczono na stronie: 2021-04-19
umieszczono na stronie: 2021-04-19
umieszczono na stronie: 2021-04-19
umieszczono na stronie: 2021-04-19
pobierz wszystkie załączniki (.zip)