opis
01 lipca 2019

Małopolskie Talenty


„Małopolskie Talenty” to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół.
Uczniowie uczestniczący w zajęciach oraz wydarzeniach będą mogli rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne
i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Realizuje projekt pn. „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny -  Gmina Miejska Kraków” numer RPMP.10.01.05-12-0209/18
Celem projektu jest utworzenie CWUZ (Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych) dla I i II etapu edukacyjnego gdzie uczniowie klas 5-6 i 7-8 krakowskich szkół podstawowych będą mieć zapewnione warunki  dla rozwoju uzdolnień i podniesienia umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo-technicznych (nauki matematyczno- przyrodnicze), przedsiębiorczości, informatycznych (technologie informacyjno- komunikacyjne (TIK) oraz kluczowych kompetencji ponad przedmiotowych: kompetencji społecznych (m.in. rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej).
Okres realizacji projektu: 01.04.2019 rok - 30.06.2022 rok.
Wartość projektu: 265 180,95 zł, w tym wspófinansowania UE: 225 403,80 zł.
Realizatorzy projektu:
1) Miejskie Centrum Obsługi  Oświaty w Krakowie, 31-450 w Krakowie ul. Ułanów 9 A.
2) Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej nr 119 w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 1, 31-319 Kraków.                                                                                                                            
3) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Profesora Juliana Aleksandrowicza nr 158 w Krakowie, ul. Strąkowa 3A, 30-410 Kraków.
Rekrutacja do projektu trwa od 1 kwietnia 2019 r. Szkoły prowadzą rekrutację wśród dziewięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Kraków wymienionych we wniosku aplikacyjnym:
Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12, 30-962 Kraków,
Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Mazowiecka 70, 30-019 Kraków,
Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28, 31-351 Kraków,
Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Płk. Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków,
Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1, 31-318 Kraków,
Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1, 30-319 Kraków,
Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6, 30-398 Kraków,
Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46, 30-499 Kraków,
Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Strąkowa 3A, 30-349 Kraków,
Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.
Beneficjent przewiduje m.in. możliwość korzystania z projektu przez osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez realizację projektu w budynkach ze zniesioną barierą architektoniczną.
Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
Zgłoszeń należy dokonywać na adres e-mail Szkoły podany na jej stronie internetowej.
 
W biurze projektu w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty na ul. Ułanów 9 A, 31-450 Kraków – dostępny regulamin i  wszystkie dokumenty projektowe.
 

baner