Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zamknięte dla bezpośredniej obsługi interesantów - aktualizacja 03.11.2020 r.
14 października 2020

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zamknięte dla bezpośredniej obsługi interesantów - aktualizacja 03.11.2020 r.

AKTUALIZACJA 03.11.2020 r.

Od 3 listopada 2020 r. można przesyłać skany faktur wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem wyłącznie bezpośrednio do księgowych, obsługujących daną jednostkę. Datą wpływu dokumentu będzie potwierdzenie przesłania maila.
Równocześnie należy dostarczać oryginały faktur wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie, z adnotacją o wcześniejszym przesłaniu skanu, do odpowiednio oznaczonej wrzutni korespondencji, umieszczonej w pobliżu głównego wejścia do budynku A przy ul. Ułanów 9a.
 
Jednocześnie, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie finalizuje zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu faktur, który umożliwi wszystkim jednostkom obsługiwanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zdalny obieg tych dokumentów.
 
AKTUALIZACJA 15.10.2020 r.

Faktury należy dostarczać wyłącznie w formie papierowej. Prosimy o nieprzesyłanie na wskazane adresy mailowe skanów faktur, ponieważ nie będą one stanowiły podstawy do uregulowania płatności.
 
14.10.2020 r.
 
W związku z podjętymi działaniami ograniczającymi rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, od najbliższego czwartku, tj. 15 października 2020 r., Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie będzie zamknięte do odwołania dla bezpośredniej obsługi interesantów. Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.
 
Wstęp do budynków MCOO w Krakowie (z wyłączeniem pomieszczenia na parterze w budynku A przy ul. Ułanów 9a oraz Dziennika Podawczego przy ul. Kutrzeby 6, gdzie znajdują się skrzynki do odbioru korespondencji przez jednostki oświatowe) mają wyłącznie pracownicy MCOO w Krakowie oraz pracownicy podmiotów zewnętrznych świadczących na rzecz tut. jednostki zlecone usługi.
 
Kontakt interesantów z MCOO w Krakowie, co do zasady, odbywać się będzie poprzez:
 1. kanały komunikacji elektronicznej:
 2. służbowe telefony stacjonarne i komórkowe, znajdujące się TUTAJ,
 3. za pośrednictwem operatora pocztowego,
 4. wrzucenie korespondencji do odpowiednio oznaczonej wrzutni, umieszczonej w pobliżu głównego wejścia do budynku A przy ul. Ułanów 9a oraz pomieszczeń Dziennika Podawczego przy ul. Kutrzeby 6, osobno:
  • dokumenty do Działu Socjalnego oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  • faktury,
  • pozostała korespondencja oraz oferty/dokumenty przetargowe,
  • przesyłki wielkogabarytowe.
Oznacza to, że Dziennik Podawczy w obu lokalizacjach nie będzie przyjmował dokumentów osobiście. Przed umieszczeniem korespondencji we wrzutni należy ją zapakować np. w kopertę, koszulkę lub trwale spiąć, aby nie doprowadzić do wymieszania dokumentów.
 
Szkoły i placówki zobowiązuje się o wpisywanie nazw jednostek oświatowych w treści wiadomości e-mail oraz na opisie na dokumentacji.
 
Mając na uwadze aktualny sposób funkcjonowania MCOO w Krakowie, jak również Urzędu Miasta Krakowa oraz pozostałych jednostek miejskich, prosimy o przekazywanie korespondencji do szkół i placówek, co do zasady, w sposób elektroniczny.
 
W uzasadnionych sytuacjach, obsługa interesantów może odbywać się w sposób bezpośredni, przy uwzględnieniu obowiązujących restrykcji sanitarnych i prawnych oraz po uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Organizacyjnych lub Kierownikiem Działu Organizacyjnego MCOO w Krakowie.  
 
W zakresie zasad postępowania zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających na terenie MCOO w Krakowie aktualne pozostają zapisy Zarządzenia Nr 135/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Krakowie z dnia 29 września 2020 r., które opublikowane zostało w poprzednim komunikacie TUTAJ.