Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 32
15 czerwca 2021

Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 32


Zważywszy na konieczność poprawy infrastruktury oświatowej w Gminie Miejskiej Kraków, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przez cały rok realizuje liczne zadania remontowe w krakowskich placówkach oświatowych.

Zaraz po zakończeniu obecnego roku szkolnego rozpocznie się modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Królowej Jadwigi.

Prace polegać będą na „odświeżeniu” kilkunastu pomieszczeń, sanitariatów oraz korytarzy szkolnych. Już we wrześniu uczniowie i nauczyciele skorzystają z nowo wyremontowanych wnętrz szkoły, ponieważ zakończenie prac planowane jest na koniec tegorocznych wakacji.

Wykonawcą inwestycji jest firma Łukasz Zdebski Global Serwis Group z Krakowa, a jej całkowity koszt wyniesie 274 tys. zł.