Nowe oddziały dla najmłodszych przedszkolaków
23 listopada 2018

Nowe oddziały dla najmłodszych przedszkolaków

W roku szkolnym 2008/2009 Gmina Miejska Kraków rozpoczęła realizację trwającego 2 lata unijnego projektu „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat”. Dzięki projektowi wychowaniem przedszkolnym zostało objętych dodatkowo 500 dzieci (na początku roku szkolnego 2008/2009 do 616 oddziałów w krakowskich samorządowych przedszkolach uczęszczało 14 961 dzieci). Nowe oddziały, liczące po 25 przedszkolaków, oferują standardowy program nauczania przedszkolnego poszerzony o zajęcia organizowane na życzenie rodziców. Oprócz tego placówki zapewniają warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka dzięki wykorzystaniu różnorodnych form aktywności, które umożliwiają odkrycie uzdolnień i talentów oraz wczesne wykrycie i zniwelowanie deficytów rozwojowych.
 
W ramach programu uruchomionych zostało 20 oddziałów przedszkolnych w 17 placówkach: 
- Samorządowym Przedszkolu nr 6 przy ul. Fr. Bujaka, 
- Samorządowym Przedszkolu nr 9 przy ul. Senatorskiej, 
- Samorządowym Przedszkolu nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej,
- Samorządowym Przedszkolu nr 44 przy ul. J. Żuławskiego,
- Samorządowym Przedszkolu nr 58 przy ul. Skośnej,
- Samorządowym Przedszkolu nr 63 przy ul. Zagościniec,
- Samorządowym Przedszkolu nr 76 przy ul. Emaus 29,
- Samorządowym Przedszkolu nr 79 przy ul. Widok,
- Samorządowym Przedszkolu nr 115 na os. Albertyńskim,
- Samorządowym Przedszkolu nr 123 przy ul. M. Miechowity,
- Samorządowym Przedszkolu nr 125 na os. Tysiąclecia,
- Samorządowym Przedszkolu nr 130 przy ul. Krowoderskich Zuchów,
- Samorządowym Przedszkolu nr 137 przy ul. Na Błonie,
- Samorządowym Przedszkolu nr 148 na os. Tysiąclecia,
- Samorządowym Przedszkolu nr 151 na os. Niepodległości,
- Samorządowym Przedszkolu nr 165 przy ul. Józefa Grzesiaka „Czarnego”,
- Samorządowym Przedszkolu nr 175 przy ul. Siewnej.
 
Projekt „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat” realizowany był przez Gminę Miejską Kraków od 1.07.2008 do 31.07.2010 roku. Pieniądze pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego z programu „Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Wartość projektu wyniosła 5 118 750 zł, z czego 4 350 937,50 zł ze środków unijnych, reszta to wkład Gminy.
 
Dodatkowe informacje na stronie:
http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22735