Nowy monitoring w Szkole Podstawowej nr 149
14 sierpnia 2021

Nowy monitoring w Szkole Podstawowej nr 149


Władze Miasta Krakowa sukcesywnie podejmują działania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych, tak aby nauka przebiegała w nich bez zakłóceń i była w pełni bezpieczna.
 
W Szkole Podstawowej nr 149 przy ul. Bujaka nastąpiła konieczność wymiany systemu monitoringu wizyjnego na nowy, spełniający obecne normy bezpieczeństwa. W okresie wakacyjnym, w budynku szkoły, wykonana została całkowita modernizacja monitoringu. Placówka zyskała nowoczesny system monitoringu wizyjnego VSS składający się z 54 kamer o wysokiej rozdzielczości. Kamery obejmują swoim zasięgiem większość terenu wewnątrz szkoły oraz wokół niej. W ramach zadania zainstalowano również nowoczesny system rejestrowania dla wszystkich znajdujących się w szkole kamer. Na uwagę zasługuje również fakt, że całość instalacji połączono ok. 3 kilometrami kabli teleinformatycznych dzięki czemu system jest stabilny, bezpieczny i wolny od jakichkolwiek zakłóceń.
Całość inwestycji wyniosła 140 tys. zł.

W tym roku szkoła zyskała również wyremontowaną czytelnię oraz nowe okna na dużej sali gimnastycznej. Jesienią wybudowane zostanie także nowe ogrodzenie wokół szkoły. Uczniowie i nauczyciele będą mogli czuć się jeszcze bezpieczniej w swojej szkole.
 
Zadania remontowe i modernizacyjne w imieniu Gminy Miejskiej Kraków realizuje Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.
 
 

Galeria