Ostatni rok „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
07 stycznia 2020

Ostatni rok „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Do 6 grudnia 2019 roku szkoły mogły składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji projektu edycji 2016-2020. Na zakup książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, z budżetu państwa w całych okresie realizacji programu, przekazana została kwota 30 mln zł (w skali kraju).
Program miał na celu motywować szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
W Krakowie do programu w 2019 roku przystąpiły :
 • Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Szkoła Podstawowa nr 39,
 • Szkoła Podstawowa nr 53,
 • Szkoła Podstawowa nr 62,
 • Szkoła Podstawowa nr 91,
 • Szkoła Podstawowa nr 104,
 • Szkoła Podstawowa nr 106,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107,
 • Szkoła Podstawowa nr 123,
 • Szkoła Podstawowa nr 137,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 47,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 34,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - Szkoła Podstawowa nr 16,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 66,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - Szkoła Podstawowa nr 140,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - SP 75, LO Mistrzostwa Sportowego,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 -SP 128, XXIII LO,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 - XXV LO,
 • XXI Liceum Ogólnokształcące,
 • Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 14,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych",
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2.
W Krakowie koszt realizacji programu w roku 2019 wyniósł 318 029,44 zł, co przekłada się na zakup 19 396 szt. książek.