Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie, przy ul. Kłuszyńskiej 46 – przetarg
13 sierpnia 2020

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie, przy ul. Kłuszyńskiej 46 – przetarg


W Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie trwa składanie ofert na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie, przy ul. Kłuszyńskiej 46”.
 
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie, przy ul. Kłuszyńskiej 46 polegająca na budowie nowego budynku z układem komunikacyjnym, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej, rozbudową i przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rozbudową zewnętrznej instalacji elektrycznej w tym oświetlenia terenu, rozbudową zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wykonanie wewnętrznych instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o., c.w.u., elektrycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz rozbiórka istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu: kanalizacji sanitarnej jak również wykonanie zmian w układzie komunikacji pieszej poprzez wykonanie nowych chodników i placów oraz związanych z nim obiektów małej architektury – ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Ułanów 9a.
Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o zamówieniu dostępnym TUTAJ.