Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych wraz z gazowymi podgrzewaczami wody oraz systemów detekcji gazów w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na terenie Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa wraz z usunięciem stwierdzonych w trakcie badania nieszczelności tej instalacji na rok 2020

02 stycznia 2020
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych wraz z gazowymi podgrzewaczami wody oraz systemów detekcji gazów w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na terenie Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa wraz z usunięciem stwierdzonych w trakcie badania nieszczelności tej instalacji na rok 2020