Szkoła Podstawowa nr 4 - wkrótce rozpoczęcie robót budowlanych: modernizacja kuchni i stołówki
11 czerwca 2021

Szkoła Podstawowa nr 4 - wkrótce rozpoczęcie robót budowlanych: modernizacja kuchni i stołówki


Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Smoleńsk 5-7 wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 będzie mogła korzystać z nowo wyremontowanej kuchni i stołówki. Zadanie zostało zaplanowane w tegorocznym budżecie Miasta Krakowa przyjętym przez Radę Miasta Krakowa.

Kuchnia w SP nr 4 obsługuje uczniów z dwóch budynków i składa się z kilkunastu pomieszczeń wymagających przebudowy i dostosowania ich do obecnych przepisów sanitarnych i budowlanych. Dlatego wymienione zostaną instalacje, odświeżone ściany i sufity, wyremontowane podłogi, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz zamontowane nowe elementy wyposażenia. W zmodernizowanej kuchni przygotowywane będą posiłki w pełnym zakresie wyżywienia. Oprócz pomieszczeń związanych z przygotowaniem i spożywaniem posiłków wyremontowane zostaną również sanitariaty znajdujące się przy stołówce szkolnej.

Warto wspomnieć, że budynek objęty jest ochroną konserwatorską i został wpisany do rejestru zabytków, zatem nad prawidłowym przebiegiem inwestycji będzie również czuwał Miejski Konserwator Zabytków.

W dniu 10 czerwca br. podpisana została umowa z firmą AKW Jakub Janawa z Bochni, która wyłoniona została w postępowaniu przetargowym i niebawem rozpocznie prace modernizacyjne. Koszt całości inwestycji wyniesie ok. 830 tys. zł.