Szkolne ekopomysły
24 czerwca 2019

Szkolne ekopomysły


Miasto Kraków od prawie 20 lat prowadzi cykliczne projekty edukacyjne skierowane do mieszkańców o tematyce ekologicznej. Od 2015 roku miasto rozpoczęło projekty skierowane do uczniów szkół samorządowych, dzieci przedszkolnych oraz nauczycieli przedszkolnych i szkolnych – były to projekty takie jak "Zdrowy oddech", "Zdrowy oddech 2", "Eko-lekcje", "Eko-logiczni".
Obecnie jest realizowany projekt "Szkolne ekopomysły", który skierowany jest do uczniów z 35 samorządowych szkół podstawowych, dzieci przedszkolnych z 12 samorządowych przedszkoli oraz grupy około 30 nauczycieli biologii i chemii. Uczniowie z 25 szkół wraz z towarzyszącymi im nauczycielami-opiekunami wezmą udział
w zajęciach laboratoryjnych i badawczych prowadzonych w Zespole Szkół Chemicznych, dotyczących zanieczyszczenia powietrza i gleby oraz wprowadzenia prozdrowotnych i ekologicznych działań we własnych domach. Na zajęciach pt. „Woda w Twojej Rzece” w Ojcowskim Parku Narodowym uczniowie dokonają oceny jakości wody w rzece i przeprowadzą inne badania w terenie. W ramach podsumowania przygotują prace konkursowe promujące życie zgodnie z ekologią i wezmą udział w teście wiedzy.  
Uczniowie z kolejnych 10 szkół będą uczestniczyli w zajęciach ekologicznych prowadzonych przez nauczycieli, którzy brali udział w projektach edukacyjnych z lat 2015-2018 i zaprojektują terenowe gry ekologiczne możliwe do rozegrana na terenie własnej szkoły. Około 30 nauczycieli biologii i chemii ze szkół podstawowych zostanie przeszkolonych pod kątem położenia większego nacisku na aspekt proekologiczny w prowadzonych zajęciach oraz wykorzystanie TIK i urozmaicenie prowadzonych zajęć za pomocą odpowiednich aplikacji, gier, programów. Dzieci przedszkolne wezmą udział w zajęciach w Wodociągach Miasta Krakowa i utrwalą zdobytą wiedzę wykonując prace plastyczne. 
Głównymi celami projektu jest  kształcenie młodzieży i dorosłych w kierunku działań proekologicznych takich jak segregacja odpadów, monitoring stanu jakości powietrza itp., promowanie idei edukacji na temat poprawy jakości powietrza, wody oraz gleby. Istotnym elementem projektu jest kształcenie w kierunku życia z ekologią na co dzień - w tym korzystania z ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł energii.
Projekt zakończy się 25 października 2019 roku.