Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków
16 sierpnia 2018

Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków

 
 Z jednej strony poprawa jakości powietrza w mieście, z drugiej zmniejszenie poboru energii, czyli obniżenie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli – to główne założenia projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”. Jest to jeden z najważniejszych programów realizowanych w Krakowie z pomocą środków unijnych, a zarazem jeden z najdroższych w dziedzinie oświaty. Całkowita wartość projektu wynosi 27 666 664,66 zł, w tym całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 21 018 249,63 zł, z czego 12 610 949,72 zł to dofinansowanie z UE, a 8 407 299,91 zł wkład własny Miasta Krakowa
 
Umowa na dofinansowanie projektu miedzy Gminą Miejską Kraków a Zarządem Województwa Małopolskiego została podpisana 25 kwietnia 2017 roku.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej– Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w ciągu trzech lat przeprowadzona zostanie termomodernizacja 27 krakowskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Zgodnie z audytem energetycznym,w zależności od potrzeb, modernizacja energetyczna budynków obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, wymianę zasobników do ciepłej wody użytkowej.
 
Realizacja projektu zakłada m.in.:
  • redukcję emisji dwutlenku węglao 32,90%,
  • redukcję emisji pyłów PM10 i PM2,5 o 44,65%,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dla budynków o 44,35 %.

Galeria