Więcej miejsc, pomocy dydaktycznych, czyli zmieniamy krakowskie przedszkola
16 sierpnia 2018

Więcej miejsc, pomocy dydaktycznych, czyli zmieniamy krakowskie przedszkola

Nowe oddziały dla 400 przedszkolaków, 24 placówek, poprawa warunków edukacji dla dzieci niepełnosprawnych, w tym zakup pomocy dydaktycznych – wszystko w ramach projektu „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”. Nowe oddziały powstają w 3 krakowskich przedszkolach: Samorządowym Przedszkolu nr 41 przy ulicy dr Józefa Babińskiego, Samorządowym Przedszkolu nr 95 im. K. Makuszyńskiego przy ulicy Kościuszkowców oraz Przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 157 przy ulicy Rydygiera. W 21 innych placówkach (przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi) przeprowadzone zostaną prace związane z poprawą warunków edukacji i zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Miedzy innymi na placach zabaw pojawią się bezpieczne dla dzieci urządzenia i konstrukcje, nie tylko rozwijające u nich umiejętności ruchowe, ale zachęcające do odkrywania podczas zabawy tajemnic matematyki czy języka angielskiego.

Ze środków unijnych sfinansowane zostaną także dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków oraz zakup nowego sprzętu komputerowego czy pomocy dydaktycznych. 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ogłosiło właśnie dwa zamówienia: na dostawę pomocy dydaktycznych oraz na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego. Pierwsze obejmuje miedzy innymi urządzenia do integracji sensorycznej, logopedii, rehabilitacji oraz oprogramowania edukacyjne w tym podręczniki, gry, puzzle, zabawki. 

Wszystko ma trafić do 21 placówek. 16 przedszkoli otrzyma natomiast komputery, laptopy oraz tablice interaktywne. W sumie w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny zostanie wyposażonych 24 jednostek.
 
Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 10.1.1 „Wychowanie przedszkolne ZIT”.
 
Całkowita kwota projektu to 4 711 081,41 zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 3 889 728,51, a wkład własny Gminy Kraków – 821 352,90 zł.
 
 
 
„Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”
 
 
Gmina Miejska Kraków, realizuje projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” nr RPMP.10.01.01-12-0011/17-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Wiedza i Kompetencje, działanie 10.1 poddziałanie 10.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych oddziałów oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego u dzieci niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równości szans. Regulamin projektu dostępny jest w biurze realizatora projektu: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, ul. Ułanów 9 w Krakowie, oraz na stronie www Beneficjenta oraz Realizatorów
 
Kwota dofinansowania: 3 889 728,51 zł 

Galeria