Z pomocą uczniom klas pierwszych
23 listopada 2018

Z pomocą uczniom klas pierwszych

Ponad 12000 uczniów z 96 krakowskich szkół podstawowych skorzystało z zajęć dodatkowych w ramach unijnego projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków”. Program realizowanych był od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013. Uczestniczyły w nim dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, czyli między innymi mające trudności w uczeniu się, w czytaniu i pisaniu, uczniowie z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji społecznej, z wadami postawy oraz dzieci niepełnosprawne. Projekt wspierał także dzieci szczególnie uzdolnione.
 
Dysleksja, wady postawy, zaburzenia komunikacji społecznej u dzieci w wieku szkolnym to zaledwie wycinek problemów, na które odpowiedzią był projekt. Co prawda obowiązkiem szkoły jest wspieranie uczniów wymagających pomocy iprowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans, jednak placówki oświatowe często dysponują ograniczonymi środkami finansowymi, coprzekłada się na zbyt małą liczbę zajęć dodatkowych. Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” wychodził naprzeciw tym potrzebom. W jego ramach w krakowskich szkołach podstawowych zorganizowane zostały: - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, - zajęcia terapeutyczne (arteterapia, dogoterapia, hipoterapia, aquaterapia), - zajęcia edukacyjno-rozwojowe, podnoszące kompetencje w zakresie posługiwania się technikami informacyjnymi przez uczniów niewidomych i słabowidzących.
 
Dla dzieci szczególnie uzdolnionych organizowane były zajęcia rozwijające ich zainteresowania z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia plastyczne i artystyczne.
 
Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków” kosztował 6 692 882,64 zł i w całości został sfinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.