Zarząd

22 grudnia 2020

Zarząd MPKZP Rejon Wschód (Nowa Huta):
 
Przewodniczący                                 Stanisław Bury
Zastępca Przewodniczącego               Urszula Kwiatkowska
Sekretarz                                           Irena Tecl-Gajoch
Skarbnik                                            Teresa Strojek
Członek                                             Ewa Gołębiowska-Szczypkowska
Członek                                             Irena Malada
Członek                                             Halina Włodarczyk
Członek                                             Barbara Zając