Zrealizowane prace remontowe ostatnich miesięcy
07 lutego 2020

Zrealizowane prace remontowe ostatnich miesięcy

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w przeciągu ostatnich miesięcy zrealizowało  poniższe prace remontowe:
(załącznik poniżej)

Poza remontami wymienionymi w tabeli wykonano:
 • W Przedszkolu nr 104  (os. Hutnicze 14) zamontowano system otwierania okien w holu i szatni.
 • Tablice elektryczne wymieniono w Przedszkolu nr 108, (os. Handlowe 3) oraz Przedszkolu nr 125 (os. Tysiąclecia 12).
 • Remont oświetlenia został wykonany w Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Smoleńsk 5-7) oraz Szkole Podstawowej nr 86
  (os. Jagiellońskie 18).
 • Nowe oświetlenie wykonano w stołówce w Szkole Podstawowej nr 32 (ul. Królowej Jadwigi 78).
 • W Szkole Podstawowej nr 62 (ul. Ćwikłowej 1) przystosowano jedną z sal na potrzeby pracowni chemicznej.
 • W Przedszkolu nr 175  (ul. Siewna 23c) odbył się remont jednego z pomieszczeń przeznaczonego na salę terapeutyczną.
 • W Zespole Szkół Przedszkolnych nr 10 w Krakowie (ul. Rydygiera 20) wyremontowano kilka pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziału przedszkolnego oraz wzmocniono mury oporowe i  wykonano zadaszenia nad schodami.
 • W Szkole Podstawowej nr 41 (ul. Jerzmanowskiego 6) odbył się remont szatni.
 • W Szkole Podstawowej nr 77 (os. Złotego wieku 36) dostosowano boksy szatniowe do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • W Samorządowym Przedszkolu nr 95 (ul. Kościuszkowców 6) wykonano izolację akustyczną pomieszczeń.
 • Remont kanalizacji deszczowej odbył się w Centrum Młodzieży (ul. Krupniczej 38) i Szkole Podstawowej nr 137
  (ul. Wrobela 79).
 • Remont instalacji hydrantowej odbył się w Szkole Podstawowej nr 92 (os. Strusia 19).
 • W Szkole Podstawowej nr 54 (ul. Tyniecka 122) wymieniono fragment instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej.
 • W Samorządowym Przedszkolu nr 180 (ul. Telimeny 7) przeprowadzono remont śmietnika wraz z położeniem nowego zadaszenia.
 • W Samorządowym Przedszkolu nr 11 (ul. Saskiej 11) wymieniono barierki na klatkach schodowych na barierki ze stali nierdzewnej.
 • W Przedszkolu nr 142 (os. Przy Arce 4) odbył się remont alejek.
 • W Szkole Podstawowej nr 78 (ul. Jaskrowa 5) wymieniono piony kanalizacyjne.
 • Remont łazienki dla niepełnosprawnych odbył się w Szkole Podstawowej nr 149 (ul. Bujaka 15) oraz Szkole Podstawowej nr 162 (ul. Stojałowskiego 31).
 • W Centrum Kształcenia Praktycznego  (ul. Krupnicza 42a) wybudowano zadaszenie nad podwórzem wewnętrznym.
 • W Przedszkolu nr 110 (filia ul. Ciepłownicza 34) pomalowano altankę oraz usunięto stare huśtawki.
 • W Samorządowym Przedszkolu nr 46 (os. Na Skarpie 46) wykonano remont chodnika, a w Przedszkolu nr 28
  (ul. Duża Góra 30) dostosowano nawierzchnię chodnika dla osób niepełnosprawnych.
 • W Szkole Podstawowej nr 33 (ul. Konarskiego 2) kontynuowano remont konserwatorski elewacji budynku (znajdującego się w Gminnej ewidencji zabytków).
 • W Zespole Szkół Mechanicznych nr 4 (ul. Podbrzezie 10) skuto odpadający tynk z elewacji.
 • Przedszkole nr 182 (os. Dywizjonu 303 12) zostało przyłączone do miejskiej sieci ciepłej wody.
 • Remont instalacji zimnej wody odbył się  w Przedszkolu nr 163 (ul. Podedworze 2a).
 • W Przedszkolu nr 87 (ul. Spółdzielców 7) przeprowadzono remont instalacji gazowej.
 • W Samorządowym Przedszkolu nr 124 w Krakowie (ul. Zwycięstwa 22) wykonano modernizację wentylacji.
 • W Przedszkolu nr 185, (os. Dywizjonu 303 12) przeprowadzono odgrzybienie pomieszczeń piwnicznych
 • Budynek Zespołu Szkół nr 1 (ul. Ułanów 3) i internat Zespołu Szkół nr 1 (ul. Ułanów 5) zostały dostosowane do wymogów przeciwpożarowych.
 • Remont harcówki odbył się w siedzibie Okręgu Małopolskiego ZHR w Krakowie (ul. Grzegórzecka 45-47).
 • W Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie (ul. Ćwikłowa 1) zamontowano kamery monitoringu wewnętrznego.
 • Remont instalacji ciepłej wody użytkowej w dwóch sanitariatach w Samorządowym Przedszkolu nr 140 w Krakowie,
  ul. Słomiana 8