Projekty unijne

Małopolska Chmura Edukacyjna (VI edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków: LO
08 listopada 2021

Małopolska Chmura Edukacyjna (VI edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków: LO

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna (VI edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0022/21 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych ...
Małopolska Chmura Edukacyjna VI w Gminie Miejskiej Kraków: Technika
08 listopada 2021

Małopolska Chmura Edukacyjna VI w Gminie Miejskiej Kraków: Technika

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna VI w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0023/21 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ...
Komputery przenośne dla uczniów szkół zawodowych
08 września 2021

Komputery przenośne dla uczniów szkół zawodowych

Pandemia Covid-19 spowodowała konieczność wprowadzenia nauczania zdalnego w większości placówek oświatowych. W związku z tym Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego II w Małopolsce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zakupiło 269 sztuk komputerów przenośnych.   W dniu 9 września 2021 r., w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji ...
Projekt pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków”
01 czerwca 2021

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków”

W dniu 25 maja br. Gmina Miejska Kraków (Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie) podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków”. Zadanie jest realizowane w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.   Koszty całkowite inwestycji: 5 914 856,58 zł, ...
Stypendia stażowe dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji Zawodowych”
12 maja 2021

Stypendia stażowe dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji Zawodowych”

Głównym celem projektów jest wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie. Uczestnicy projektu czyli uczniowie placówek kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, mogą już wnioskować o stypendia stażowe. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy odbyli wcześniej staż u pracodawcy, a jego wysokość wynosi 2300 zł brutto za okres realizacji stażu wynoszący 150 godzin ...
Małopolska Chmura Edukacyjna V edycja w Gminie Miejskiej Kraków - Licea Ogólnokształcące: wzory dokumentów i pliki do pobrania
19 kwietnia 2021

Małopolska Chmura Edukacyjna V edycja w Gminie Miejskiej Kraków - Licea Ogólnokształcące: wzory dokumentów i pliki do pobrania

 Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna (V edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0090/20 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych ...
Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków - Technika : wzory dokumentów i pliki do pobrania
19 kwietnia 2021

Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków - Technika : wzory dokumentów i pliki do pobrania

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0091/20 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ...
Małopolska Chmura Edukacyjna V edycja
08 lutego 2021

Małopolska Chmura Edukacyjna V edycja

Projekty pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (V edycja) - Licea Ogólnokształcące” oraz „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (V edycja) – Technika”- realizowane są w ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM w okresie wrzesień  2020 r. - czerwiec 2021 r.  
Kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych
09 listopada 2020

Kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę w ramach, której zostaną przeprowadzone kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z wymianą butli gazowych. Kursy będą prowadzone zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego...
Kursy pn. „Kartografia geologiczna”
03 listopada 2020

Kursy pn. „Kartografia geologiczna”

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę na przeprowadzenie kursów pn. „Kartografia geologiczna”. Celem szkolenia jest...
Kursy komputerowe AUTO CAD 2D oraz egzamin Autodesk AutoCAD
28 sierpnia 2020

Kursy komputerowe AUTO CAD 2D oraz egzamin Autodesk AutoCAD

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę w ramach której zostaną zorganizowane i przeprowadzone kursy komputerowe AUTO CAD 2D oraz egzamin Autodesk AutoCAD umożliwiający otrzymanie Certyfikatu Ukończenia Szkolenia Autodesk  (Autodesk Certificate of Completion).
 Druga edycja Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków
30 kwietnia 2020

Druga edycja Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków

W styczniu 2020 roku ruszyła druga edycja sześciu odrębnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT" o następujących tytułach:...
Ostatni rok „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
07 stycznia 2020

Ostatni rok „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Do 6 grudnia 2019 roku szkoły mogły składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji projektu edycji 2016-2020...

„Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków”

09 października 2019
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0129/19 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ...
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków
02 września 2019

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków"...
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków"
01 sierpnia 2019

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków"

Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” zakłada zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych oddziałów oraz...
Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków
31 lipca 2019

Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków

Zmiany w systemie oświaty (w tym zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków) spowodowały, że zapotrzebowanie na miejsca w edukacji przedszkolnej z powrotem wzrosło. Dodatkowo dane GUS pokazują zwiększającą się liczbę urodzeń na terenie Krakowa. Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” ma na celu zwiększenie...
Małopolskie Talenty
01 lipca 2019

Małopolskie Talenty

„Małopolskie Talenty” to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestniczący w zajęciach oraz wydarzeniach będą mogli...