Projekty unijne

Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna Kraków
30 maja 2019

Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna Kraków

Małopolska Chmura Edukacyjna (Edycja III) to projekt, który ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, przedsiębiorczości, geografii i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. W ramach tego projektu dostarczono do szkół sprzęt laboratoryjny, mający pomoc uczniom w nauce i rozwoju zainteresowań. Sprzęt został dostarczony do...
„Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków”
09 stycznia 2019

„Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków”

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0097/18-00 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ...
Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków
16 sierpnia 2018

Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków

Z jednej strony poprawa jakości powietrza w mieście, z drugiej zmniejszenie poboru energii, czyli obniżenie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli – to główne założenia projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”. Jest to jeden z najważniejszych programów realizowanych w Krakowie z pomocą środków unijnych, a zarazem jeden z najdroższych w dziedzinie oświaty. Całkowita wartość projektu wynosi 27 666 664,66 ...
Więcej miejsc, pomocy dydaktycznych, czyli zmieniamy krakowskie przedszkola
16 sierpnia 2018

Więcej miejsc, pomocy dydaktycznych, czyli zmieniamy krakowskie przedszkola

Nowe oddziały dla 400 przedszkolaków, 24 placówek, poprawa warunków edukacji dla dzieci niepełnosprawnych, w tym zakup pomocy dydaktycznych – wszystko w ramach projektu „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”. Nowe oddziały powstają w 3 krakowskich przedszkolach: Samorządowym Przedszkolu nr 41 przy ulicy dr Józefa Babińskiego, Samorządowym Przedszkolu nr 95 im. K. Makuszyńskiego ...
Kraków stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe
28 sierpnia 2018

Kraków stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe

  Doradztwo zawodowe, dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego, i to zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, czy wreszcie zakup do szkół niezbędnego wyposażenia – Małopolska i Kraków stawiają na rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja ...
Rozwijanie uzdolnień i wyrównywanie szans – rusza nowy projekt
28 sierpnia 2018

Rozwijanie uzdolnień i wyrównywanie szans – rusza nowy projekt

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” na podstawie zawartej Umowy nr RPMP.10.01.03-12-0327/16-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu ...
Odnaleźć się na rynku pracy. Centrum Kompetencji Zawodowych
28 sierpnia 2018

Odnaleźć się na rynku pracy. Centrum Kompetencji Zawodowych

Niemal 12 tysięcy uczniów, czyli blisko 47 procent ogółu młodzieży, kształcącej się w krakowskich samorządowych szkołach ponadpodstawowych wybrało w roku szkolnych 2017/2018 edukację zawodową. Samorządowe szkoły zawodowe wszystkich typów funkcjonują w Krakowie w 24 zespołach szkół oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W sumie to 23 czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu ...