Szkoła Podstawowa nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie

ul. Jana Kurczaba 15, 30-868 Kraków
12 658-20-03
zobacz więcej