Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie

os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
12 644-22-59
zobacz więcej