Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
12 411-76-11
12 411-30-70
zobacz więcej

Inwestycje i remonty

Komputery przenośne dla uczniów szkół zawodowych

08 września 2021
Pandemia Covid-19 spowodowała konieczność wprowadzenia nauczania zdalnego w większości placówek oświatowych. W związku z tym Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego II w Małopolsce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zakupiło 269 sztuk komputerów przenośnych.   W dniu 9 września 2021 r., w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji ...