Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. Generała Władysława Sikorskiego w Krakowie

os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
12 644-06-89
zobacz więcej