Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego w Krakowie

ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków
12 266-66-80
zobacz więcej

Inwestycje i remonty

Na jubileusz – odnowione budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

14 listopada 2018
            Zakończyły się prace termomodernizacyjne budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego przy ulicy Tynieckiej. Remont prowadzony był w dwóch etapach, a jego koszt wyniósł ponad 1 mln 700 tys. złotych.