Obsługa BHP

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Adres: ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków, pok. 218;
Telefon: 12-65 03 875, kom. 726 206 043

Druki i dokumenty do pobrania:
  1. Wypadek w pracy
  2. Wypadek w drodze do pracy i z pracy
  3. Wypadek ucznia
  4. Rejestry
 

Linki

Centralny Instytut Ochrony Pracy - www.ciop.pl
Państwowa Inspekcja Pracy - www.pip.gov.pl
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie - www.krakow.oip.pl
Urząd Dozoru Technicznego - www.udt.gov.pl
Państwowy Zakład Higieny - www.pzh.gov.pl
Główny Inspektorat Sanitarny - www.gis.gov.pl
SANEPID Kraków - www.wsse.krakow.pl