Obsługa socjalna

Dział Socjalny Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie:
 1. Prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Centrum (w tym: emeryci i renciści) oraz Fundusz Mieszkaniowy,
 2. Prowadzi zadania związane z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla placówek obsługiwanych przez Centrum, oraz Funduszu Mieszkaniowego na podstawie zawartych umów z dyrektorami i kierownikami placówek obsługiwanych,
 3. Prowadzi zadania związane z realizacją Funduszu na Pomoc Zdrowotną dla nauczycieli obsługiwanych placówek (w tym emeryci i renciści),
 
Dział Socjalny
ul. Ułanów 9a budynek B
Telefon: 12-65 03 700
socjalny@mcoo.krakow.pl
 
Obsługa Stron codziennie (poza czwartkiem) w godzinach: 8.00-14.00
 
Pokój nr 3 i 18 obsługa stron w zakresie:
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych placówek wspólnie gospodarujących funduszem socjalnym
 • Fundusz Mieszkaniowy
 • Fundusz Zdrowia dla nauczycieli i emerytów i rencistów nauczycieli
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i byłych pracowników Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie)
Telefon: 12-65 03 706 i 12-65 03 710
 
Pokój nr 19 obsługa stron w zakresie:
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli
Telefon: 12-65 03 713
 
Pokój nr 1 i 20 obsługa stron w zakresie:
 • Księgowość funduszu mieszkaniowego (spłaty pożyczek)
 • Księgowość funduszu socjalnego
Telefon: 12-65 03 702, 12-65 03 704, 12-65 03 705
 
Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski można pobrać i złożyć również na dzienniku podawczym Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Kutrzeby 6
 
 
Planowane terminy Komisji w roku 2021:
 

Komisja rozpatrująca wnioski z ZFSS – FUNDUSZ MIESZKANIOWY:
 
                    termin składania wniosków                           termin komisji
 
I kwartał                     09.03.2021                                     17.03.2021
II kwartał                     01.06.2021                                     09.06.2021
III kwartał                    07.09.2021                                     15.09.2021
IV kwartał                    03.11.2021                                     10.11.2021
 
 
Komisja rozpatrująca wnioski z ZFSS – FUNDUSZ SOCJALNY:
 
                    termin składania wniosków                           termin komisji
 
I kwartał                     09.03.2021                                     17.03.2021
II kwartał                     01.06.2021                                     09.06.2021
III kwartał                    07.09.2021                                     15.09.2021
IV kwartał                    03.11.2021                                     10.11.2021
 
 
Komisja rozpatrująca wnioski z ZFSS – FUNDUSZ NEiR:
 
                     termin składania wniosków                           termin komisji
 
I kwartał                     10.03.2021                                     18.03.2021
II kwartał                     02.06.2021                                     10.06.2021
III kwartał                    08.09.2021                                     16.09.2021
IV kwartał                    10.11.2021                                     18.11.2021
 
FUNDUSZ ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI:
 
                    termin składania wniosków                           termin komisji
 
I kwartał                     15.02.2021                                     marzec    2021
II kwartał                     31.05.2021                                     czerwiec 2021
III kwartał                    10.09.2021                                     wrzesień 2021
IV kwartał                    15.11.2021                                     listopad   2021

 
Poniżej linki aktualnie obowiązujących Regulaminów:
 
 
Druki do pobrania:
 1. dla emerytów i rencistów nauczycieli:
 2. dla czynnych pracowników i emerytów, rencistów administracji i obsługi placówek, które podpisały Umowę o wspólnej działalności socjalnej (w tym dla pracowników MCOO):
 3. dla nauczycieli i byłych nauczycieli- emerytów i rencistów: