Obsługa socjalna

Dział Socjalny Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie:
 1. Prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Centrum (w tym: emeryci i renciści) oraz Fundusz Mieszkaniowy,
 2. Prowadzi zadania związane z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla placówek obsługiwanych przez Centrum, oraz Funduszu Mieszkaniowego na podstawie zawartych umów z dyrektorami i kierownikami placówek obsługiwanych,
 3. Prowadzi zadania związane z realizacją Funduszu na Pomoc Zdrowotną dla nauczycieli obsługiwanych placówek (w tym emeryci i renciści),
 
Dział Socjalny
ul. Ułanów 9a budynek B
Telefon: 12-65 03 700
socjalny@mcoo.krakow.pl 

Obsługa Stron codziennie (poza czwartkiem) w godzinach: 8.00-14.00
 
Pokój nr 3 i 18 obsługa stron w zakresie:
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych placówek wspólnie gospodarujących funduszem socjalnym
 • Fundusz Mieszkaniowy
 • Fundusz Zdrowia dla nauczycieli i emerytów i rencistów nauczycieli
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i byłych pracowników Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie)
Telefon: 12-65 03 706 i 12-65 03 710
 
Pokój nr 19 obsługa stron w zakresie:
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli
Telefon: 12-65 03 713
 
Pokój nr 1 i 20 obsługa stron w zakresie:
 • Księgowość funduszu mieszkaniowego (spłaty pożyczek)
 • Księgowość funduszu socjalnego
Telefon: 12-65 03 702, 12-65 03 704, 12-65 03 705
 
Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski można pobrać i złożyć również na dzienniku podawczym Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Kutrzeby 6
 
 
Planowane terminy Komisji w roku 2020:
 
 
Komisja rozpatrująca wnioski z ZFSS – FUNDUSZ MIESZKANIOWY:
 
                     termin składania wniosków                           termin komisji
 
I kwartał                      10.03.2020                                     przesunięty na 03.06.2020
II kwartał                      26.05.2020                                     03.06.2020
III kwartał                     01.09.2020                                     09.09.2020
IV kwartał                    30.10.2020                                     10.11.2020
 
 
Komisja rozpatrująca wnioski z ZFSS – FUNDUSZ SOCJALNY:
 
                     termin składania wniosków                           termin komisji
 
I kwartał                      10.03.2020                                      przesunięty na 03.06.2020
II kwartał                      26.05.2020                                     03.06.2020
III kwartał                     01.09.2020                                     09.09.2020
IV kwartał                    30.10.2020                                     10.11.2020
 
 
Komisja rozpatrująca wnioski z ZFSS – FUNDUSZ NEiR:
 
                      termin składania wniosków                         termin komisji
 
I kwartał                      10.03.2020                                     przesunięty na 04.06.2020
II kwartał                      26.05.2020                                     04.06.2020
III kwartał                     01.09.2020                                     10.09.2020
IV kwartał                    30.10.2020                                     05.11.2020
 
FUNDUSZ ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI:
 
                      termin składania wniosków                         termin komisji
 
I kwartał                       15.02.2020                                    marzec    2020
II kwartał                      31.05.2020                                    czerwiec 2020
III kwartał                     10.09.2020                                    wrzesień 2020
IV kwartał                    15.11.2020                                     listopad   2020
 
Poniżej linki aktualnie obowiązujących Regulaminów:
 
 
Druki do pobrania:
 1. dla emerytów i rencistów nauczycieli:
 2. dla czynnych pracowników i emerytów, rencistów administracji i obsługi placówek, które podpisały Umowę o wspólnej działalności socjalnej (w tym dla pracowników MCOO):
 3. dla nauczycieli i byłych nauczycieli- emerytów i rencistów: