PKZP

Rejon Południe / Rejon Zachód

 
Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a BUDYNEK B parter, pok. 5, 16
 
 

Rejon Południe

Zarząd MPKZP
   
Przewodniczący Jerzy Kubieniec
Skarbnik Monika Chmiel
Sekretarz; Monika Makowska
Członkowie Bożena Pazdur
  Marianna Kusz-Siarkiewicz
 
Komisja rewizyjna MPKZP
   
Przewodniczący Barbara Zborowska-Żyła
Sekretarz Beata Kurowska
Członek Alicja Łyko
 

Rejon Zachód


Zarząd MPKZP
   
Przewodnicząca Wiesława Dyba
Skarbnik Dorota Makowska
Sekretarz; Marta Pajor-Gajewska
Członkowie Krystyna Zimnielska
  Bogusława Drabczyk
 
Komisja rewizyjna MPKZP
   
Przewodnicząca Lucyna Leitner
Sekretarz Katarzyna Zielinska
Członek Jadwiga Cieplinska-Puchała
 
Przyjmowanie stron / udzielanie informacji telefonicznie
Poniedziałki od 8:30 do 15:30
Wtorki, środy, piątki od 8:30 do 14:30
 
Pokój 20 - Dziennik Podawczy MPKZP (przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji)
tel. 12-65 03 723
 
Pokój 5 - Kierownik MPKZP / Zarząd MPKZP
tel. 12-65 03 722
 
Pokój 16 - Księgowość MPKZP
Tel. 12-65 03 724
      12-65 03 725
 
Wpłaty gotówkowe należnosci w PKO BP SA I O/Kraków i oddziały – bez prowizji
Wypłaty swiadczen w gotówce PKO BP SA I O/Kraków i oddziały – w terminach ustalonych przez Zarzad.
 
 
Pliki udostępnione przez dział MPKZP:   Druki MPKZP Południe i Zachód
   Statut i Regulaminy MPKZP Południe i MPKZP Zachód - w trakcie aktualizacji
 
 

Rejon Wschód

 
Nowohucka Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a, budynek B, pokój 4
 
 
Termin składania wniosków; do 25 każdego miesiąca.
Przyjęcia stron;
Poniedziałek,wtorek, środa, piątek - godz 8:00 do 14:00
 
Tel. 12-65 03 720
 
Specjalista ds. Ksiegowosci: Teresa Lelek, Anna Kurzawa
 
Zarząd:
   
Przewodniczący; 1. Stanisław Bury
Z-ca Przewodniczącego; 2. Urszula Kwiatkowska
Sekretarz; 3. Irena Tecl-Gajoch
Skarbnik; 4. Teresa Strojek
Członek; 5. Ewa Gołębiowska-Szczypkowska
Członek; 6. Irena Malada
Członek; 7. Halina Włodarczyk
Członek; 8. Barbara Zając
 
Komisja rewizyjna;
   
Przewodnicząca; 1. Beata Świderek-Gutowska
Członek; 2. Krystyna Filipowicz
Członek; 3. Zofia Nosek
 
Numer Konta Bankowego;
  • 84 1020 2906 0000 1602 0013 6317; PKO BP II O/KRAKÓW 
 
Posiedzenia Zarządu; pierwszy poniedziałek miesiąca godz 16.00
 
  Pliki udostępnione przez MCOO znajdują się w dziale Pliki Do Pobrania.