Służbowa telefonia komórkowa


Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie prowadzi obsługę służbowej telefonii komórkowej na podstawie obowiązującego Statutu MCOO oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2392/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2012 r.  w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez dyrektorów / pracowników placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz Zarządzeniem Nr 70/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2392/2012.

W okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. operatorem jest firma Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS), która świadczy obsługę w ramach umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków - Urzędem Miasta Krakowa na świadczenie usług telefonii komórkowej.

W związku z realizacją ww. usług MCOO opłaca abonament w wysokości 30 zł brutto za każdą aktywna kartę SIM w danym okresie rozliczeniowym.        
Abonament obejmuje nielimitowane połączenia głosowe do abonentów i użytkowników krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz nielimitowane krajowe SMS i MMS. W zakresie dostępu do internetu, możliwe jest przesłanie 20 GB dla połączeń na terenie kraju w danym okresie rozliczeniowym, po przekroczeniu limitu transmisji danych nie są pobierane opłaty za korzystanie z transferu poza pakietem, natomiast zostaje zmniejszona prędkość przesyłu danych.
Abonament nie obejmuje połączeń na numery specjalne i infolinie (najczęściej są to numery stacjonarne oraz numery 801-xxx-xxx), które nie są uwzględniane w opłacie abonamentowej i rozliczane są zgodnie z obowiązującymi cennikami dostawców.  Średnio ceny takich połączeń wynoszą od 0,12 zł do 0,62 zł za 1 minutę połączenia. Dla przykładu płatne są infolinie Orange, PKP czy Tauron itp. Pozostałe usługi dodatkowo płatne tzw. premium są zablokowane. Abonament nie obejmuje również kosztów przekierowania połączeń na inny numer, które są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem operatora.       
Rozmowy międzynarodowe z Polski oraz połączenia w roamingu (przychodzące i wychodzące) jak również transmisja danych w roamingu płatne są wg obowiązujących cenników (taryf) operatorów.

Każdy  użytkownik  ma  możliwość  bieżącego   sprawdzenia  naliczeń  dla  danego numeru. W tym celu należy wysłać bezpłatny SMS pod numer 2580 o treści N .
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że zasady korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez dyrektorów/pracowników placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków określone zostały w Regulaminie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2392/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Każdy użytkownik, któremu przyznano służbowy telefon komórkowy w momencie otrzymania telefonu podpisuje oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ww. regulaminu i jest zobowiązany do przestrzegania jego zapisów.

Obsługę zadania w ramach MCOO zapewnia Dział Obsługi. Wszelkie pytania związane z telefonia komórkową np. dotyczące płatności, awarii, wymiany telefonów jak też zgłaszanie zagubienia / kradzieży telefonu należy kierować pod numery telefonów: 12-65 03 904 lub 12-65 03 905.