Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne równe lub powyżej 130 000 złotych - Realizowane przez jednostki