MIĘDZYZAKŁADOWA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA przy Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Siedziba:
ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków (budynek „B”)

 
Godziny obsługi:
Poniedziałek                         8:30 - 15:30
Wtorek, Środa, Piątek          8:30 - 14:30
 
Dziennik Podawczy MKZP     [przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji]
Przyjmowanie stron:             budynek „B”, parter, pokój nr 16
Telefon:                                  12 650 37 23 (Monika Cholawa)
e-mail:                                    pkzp@mcoo.krakow.pl
 
Obsługa księgowa rejon Południe (Podgórze):
Przyjmowanie stron:             budynek „B”, parter, pokój nr 16
Telefon:                                  12 650 37 24 (Małgorzata Tetich)
e-mail:                                    mtetich@mcoo.krakow.pl
 
Obsługa księgowa rejon Zachód (Krowodrza, Śródmieście):
Przyjmowanie stron:             budynek „B”, parter, pokój nr 16
Telefon:                                  12 650 37 25 (Magdalena Tyczyńska)
e-mail:                                    mtyczynska@mcoo.krakow.pl
 
Obsługa księgowa rejon Wschód (Nowa Huta)
Przyjmowanie stron:             budynek „B”, parter, pokój nr 4
Telefon:                                  12 650 37 21 (Anna Kurzawa)
e-mail:                                    akurzawa@mcoo.krakow.pl
 
 
Kierownik Zespołu ds. obsługi MKZP:
Przyjmowanie stron:              budynek „B”, parter, pokój nr 5
Telefon:                                   12 650 37 22 (Elżbieta Bzowska)
e-mail:                                     ebzowska@mcoo.krakow.pl
 
Wpłaty gotówkowe  w PKO BP SA I O/Kraków i oddziały –  bez prowizji
Wypłaty świadczeń  w gotówce PKO BP SA I O/Kraków i oddziały – w terminach ustalonych  przez Zarząd