MIĘDZYZAKŁADOWA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA przy Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Siedziba:
ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków (budynek „B”)

 
Godziny obsługi:
Poniedziałek                         8:30 - 15:30
Wtorek, Środa, Piątek          8:30 - 14:30
 
Dziennik Podawczy MKZP     [przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji]
Przyjmowanie stron:                  budynek „B”, parter, pokój nr 16
Telefon:                                     12 650 37 23 (Monika Cholawa)
e-mail:                                       kzp@mcoo.krakow.pl
 
Obsługa księgowa
Przyjmowanie stron:                  budynek „B”, parter, pokój nr 16

Telefon:                                    12 650 37 21 (Anna Kurzawa)
e-mail:                                      akurzawa@mcoo.krakow.pl
 
Telefon:                                    12 650 37 25 (Magdalena Tyczyńska)
e-mail:                                       mtyczynska@mcoo.krakow.pl
 
 
Kierownik Zespołu ds. obsługi MKZP:
Przyjmowanie stron:                 budynek „B”, parter, pokój nr 5
Telefon:                                   12 650 37 22 (Elżbieta Bzowska)
e-mail:                                      ebzowska@mcoo.krakow.pl
 
Wpłaty gotówkowe  w PKO BP SA I O/Kraków i oddziały –  bez prowizji
Wypłaty świadczeń  w gotówce PKO BP SA I O/Kraków i oddziały – w terminach ustalonych  przez Zarząd