Dostosowanie budynku internatu do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Ułanów
27 października 2022

Dostosowanie budynku internatu do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Ułanów

Czwartek, 27 października 2022

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (MCOO) jest jednostką miejską powołaną do obsługi finansowo-księgowej, organizacyjnej, administracyjnej i technicznej na rzecz obsługiwanych jednostek oświatowych.

Obsługa techniczna polega min. na realizacji inwestycji (budowy i rozbudowy infrastruktury), modernizacji i remontów w obszarze krakowskiej oświaty. W te działania wpisują się także zadania polegające na dostosowywaniu obiektów szkolnych do obowiązujących przepisów BHP czy PPOŻ. MCOO od początku swojej działalności dostosowuje obiekty szkolne i przedszkolne, aby były wygodne, komfortowe i przede wszystkim bezpieczne dla ich użytkowników.

Jednym z największych zadań realizowanym w ostatnich latach, dotyczącym kwestii PPOŻ było dostosowanie budynku internatu przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Ułanów 3. Chodź samo dostosowywanie obiektu do obowiązujących przepisów może się wydawać dość błahym zadaniem, to w tym przypadku sprawa wygląda nieco inaczej. Projekt przewidywał wiele różnorodnych etapów realizacyjnych, poczynając od całkowitej termomodernizacji budynku, robót budowlanych wewnątrz budynku, poprzez modernizację instalacji elektrycznych, aż do prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Roboty budowlane rozpoczęto w 2019 roku, natomiast zakończenie inwestycji miało miejsce w III kwartale 2022 roku. W ramach termomodernizacji budynku oprócz docieplenia ścian i stropodachu wymieniono również okna, wykonano remont murków oporowych i wyremontowano kominy. Wewnątrz budynku zrealizowano: całkowity remont kuchni wraz z wyposażeniem, murowanie ściany nośnej, wykonano nadproża, wykonano konstrukcję stalową wsporczą pod otwory w stropie, tynkowanie ścian i uzupełnienia tynków, wykonano schody żelbetowe, osadzono drzwi i ścianki aluminiowe wewnętrzne. Budynek zyskał także nową instalację oświetleniową wraz z lampami oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, zmodernizowano system sygnalizacji pożaru, wymieniono instalacje elektryczne i oświetleniowe, zamontowano trasy kablowe wraz z rozdzielnicami elektrycznymi, wykonana została także instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz wykonano zasilanie central wentylacyjnych i agregatów klimatyzacyjnych. Zmieniło się również otoczenie budynku, wykonano min. nową drogę dojazdową i chodniki, wymieniono kanalizację deszczową i zamontowano klimatyzator dla obiektu.

Jak widać zakres robót budowlanych był bardzo rozległy. Całość zadania pochłonęła 10,2 mln zł.

Od 2014 roku Gmina Miejska Kraków dostosowała do obowiązujących przepisów PPOŻ - 16 budynków oświatowych.
 
DSC_0125
 
 

Galeria