Informacja dotycząca badań profilaktycznych pracowników samorządowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w 2023 roku
29 grudnia 2022

Informacja dotycząca badań profilaktycznych pracowników samorządowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w 2023 roku

Czwartek, 29 grudnia 2022

Informujemy, że podmiotami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną z zakresu medycyny pracy na rzecz osób przyjmowanych do pracy i pracowników samorządowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, będą podmioty wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego:
 
1. Dla jednostek oświatowych z terenu Dzielnic od I do VII Miasta Krakowa, jest firma SCANMED S.A – Centrum Medyczne w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 5.
 
2. Dla jednostek oświatowych z terenu Dzielnic od VIII do XIII Miasta Krakowa, jest Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Komorowskiego 12.
 
3. Dla jednostek oświatowych z terenu Dzielnic od XIV do XVIII Miasta Krakowa, jest Zakład Opieki Zdrowotnej  "Medycyna Pracy" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Centralnej 51.
 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków świadczenia ww. usług zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem:
https://mcoo.krakow.pl/s/medycyna-pracy-2
 
Jednocześnie prosimy o korzystanie z aktualnych wzorów opisów do faktur z medycyny pracy, które są również zamieszczone pod wskazanym powyżej adresem www.